Webbplatsens överlägg

Skapande skola

Vi arbetar för att alla ska få möjlighet till delaktighet i kulturlivet, till kulturupplevelser och till eget skapande.  Skapande skola är ett statsbidrag som medverkar till att kulturella och konstnärliga uttryck  långsiktigt integreras  i skolan. Bidraget ökar elevernas eget skapande genom möten med professionella kulturaktörer och ger eleverna tillgång till kulturens alla uttrycksformer.

Kulturrådet. Vårt uppdrag. https://www.kulturradet.se/skapandeskola [2022-01-03]

Citatet ovan är från Kulturrådets hemsida och sammanfattar tydligt syftet med det kulturarbete jag utför ute på landets skolor. Jag och några kollegor har tillsammans jobbat fram projektpaket till kommuner och skolor. De två projekt jag medverkar i är Skapande händer, där vi gjuter deltagarnas händer i alginat och gips samt Magiska mönster där vi tycker screentryck. Vi har hittills fått uppdragen i Katrineholm, Vingåker, Flen, Gnesta, Upplands Väsby, Strängnäs, Linköping, Stockholm och Kristianstad. Åldersspannet sträcker sig från förskoleklass upp till gymnasiet och vi har jobbat med både reguljära klasser och med elevgrupper med särskilda behov så som till exempel särskola, AST-grupper och nyanlända.

På vår sida www.kulmedkultur.se kan du läsa om dessa projekt. Där hittar du även kurser och workshops för enskilda personer och för grupper så som t.ex. möhippor, personalgrupper eller kompisgäng.

Ansökan till Skapande skola – alla kommuner gör olika

Enligt treårsprincipen får en kulturaktör jobba med samma projekt på en skola under högst tre år, sedan måste utbudet förnyas. Därför söker vi ständigt nya kommuner och skolor att samarbete med då vårt projekt är så bra. I några kommuner finns en samordnare som administrerar kulturutbudet och ansökan till statens kulturråd. Samordnaren kan vara kulturskolechef eller någon centralt anställd. I vissa kommuner saknas ansvarig och skolorna får själva söka. Hur utbudet fördelas är också olika. I några kommuner sätts, efter urval av projekt, en katalog ihop som skolorna kan söka från. I en del kommuner bestämmer huvudmannen att t.ex. alla årskurs fyror ska få ta del av ett visst projekt. I en del kommuner behöver skolorna själva söka upp informationen och ansöka. Detta gör att på vissa skolor jobbar vi parallellt med alla klasser och på andra skolor jobbar vi med enskilda klasser.

Bidrag från Statens Kulturråd

Kommunerna kan söka pengar från Statens Kulturråd att använda till skapande skolaprojekt. Det här bidraget gör att konst och kultur integreras i förskolan och grundskolan på lång sikt. Det bidrar till att barn får större möjligheter till eget skapande genom professionell kultur. Här får du en snabb inblick i vad Skapande skola är.

Läs mer om Skapande Skola på Kulturrådets webbplats:
https://www.kulturradet.se/skapandeskola